Số Điện Thoại!

089.664.2127

Tuyển dụng Handmade – Chuyên viên chuyển động Stop motion

0 Comments

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN CHUYỂN ĐỘNG STOP MOTION! – Sử dụng thành thạo phần mềm dựng phim Premiere. – Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Audition, có khả năng