Số Điện Thoại!

089.664.2127

Nhân viên làm phim Stop Motion (Lego, Clay Animation)

0 Comments

Mô tả công việc – Tạo chuyển động, diễn hoạt cho nhân vật Lego, clay animation– Có kiến thức cơ bản chuyên môn về stop motion– Mong muốn và có

Các bước làm Stop Motion

0 Comments

Stop Motion với nội dung dễ thương. Đó chính là điều kỳ diệu khi nghệ thuật chụp hình kết hợp với phim ảnh. Chúng tôi đang tuyển dụng và hướng

Tổng hợp những video kỹ năng làm stop motion!

0 Comments

Baby Hulk Buys Ice Creams w/ Joker Play Doh Cartoons Stop Motion Animations SUPERHERO BABIES OPEN SECURITY DOOR ❤ Hulk & Frozen Elsa Play Doh Cartoons For Kids Superhero Babies