Số Điện Thoại!

089.664.2127

Nhân viên làm phim Stop Motion (Lego, Clay Animation)

0 Comments

Mô tả công việc – Tạo chuyển động, diễn hoạt cho nhân vật Lego, clay animation– Có kiến thức cơ bản chuyên môn về stop motion– Mong muốn và có

Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Hoạt Hình 2D

0 Comments

Mô tả công việc:(Mức lương: 8 – 15 triệu VNĐ) Tạo chuyển động nhân vật Biết sử dụng Spine, After effect hoặc các phần mềm tương tự để làm animation